Карбон хийцэт хоолой

ЗОРИУЛАЛТ

Хийн түлш, ундны ус, тос  дамжуулах шугам хоолойн  холболт мөн үйлдвэрт  ашигладаг 

 

И-Мэйл илгээх

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Бид танд хэрхэн туслах бэ

1+